Novice

Vabilo na ponovni ogled lokacije za Zadružni center

Ponovno vabljeni na ogled lokacije za Zadružni center, ki bo v petek, 11.1.2013 ob 10 uri na Verovškovi ulici 60 v Ljubljani.

Ogled lokacije Zadružnega centra

V torek, 18.12.2012, ob 10 uri, vabimo vse direktorje in predsednike slovenskih kmetijskih zadrug…

Občini Ljubljana uspel trimilijonski zemljiški posel

Podjetje Porsche Slovenija bo na zemljišču ob Litostroju uredilo prostor za rabljena vozila, avtomobilski salon in servis.

Nova priložnost za zadruge

Slaba organiziranost in nepovezanost sta ključni težavi slovenskega kmetijstva.

Mednarodno leto zadrug

Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2012 razglasila za mednarodno leto zadrug, ki se je začel 31. oktobra 2011.

Osnovne smernice delovanja e-Zadruge

E-Zadruga se bo v prihodnosti usmerila v razvoj lastnega distribucijskega centra.

e-Zadruga sprejela akt o ustanovitvi

10. maja 2012 so ustanovitleji na ustanovnem občnem zboru sprejeli akt o ustanovitvi.

Oživimo zadružništvo in sodelovanje

Za­druž­ni­kov ni v pre­te­klo­sti nih­če izo­bra­že­val, da bi uprav­lja­li z za­dru­go, da bi jo spre­je­li za svo­jo, vod­stva za­drug pa so se da­nes še bolj od­da­lji­la od član­stva.