Osnovne smernice delovanja e-Zadruge

Osnovne smernice delovanja e-Zadruge v prihodnosti:

 • e-Zadruga se ustanavlja za to, da se dosežejo sinergijski učinki poslovanja v dobrobit vseh članic e-zadruge,
 • vsaka zadruga mora imeti boljše pogoje nakupa kot sedaj,
 • poslovanje e-Zadruge ni omejeno zgolj na nabavo temveč lahko tudi sama organizira vse aktivnosti prodaje tretjim osebam oziroma se ukvarja z aktivnostmi, ki niso konkurenčne članicam e-zadruge,
 • v skupnem sistemu e-Zadruge se bo vodil članski imenik zadružnikov, ki pripadajo določeni zadrugi,
 • ustvarjeni dohodek e-Zadruge, ki ni posledica poslovanja z članicami e-zadruge pripada članicam e-zadruge in se deli po ključu razdelitve dohodka ustvarjenega s poslovanjem članic e-zadruge,
 • vsaka članica e-Zadruge ne sme konkurirati drugi članici e-zadruge v tisti dejavnosti, asortimentu artiklov ipd, ki je skupna za vse članice e-zadruge,
 • v primeru, da se nabavni in drugi pogoji ne izboljšajo, e-Zadruga ne zaračuna provizije in pristopi takoj k iskanju dobavitelja z najboljšimi pogoji,
 • e-Zadruga skupaj z vsemi članicami stalno išče dobavitelje in asortiment pod najugodnejšimi nabavnimi pogoji, ustrezne kvalitete, itd.
 • e-Zadruga skrbi, da se spremljajo cene artiklov pri konkurenčnih prodajalcih,
 • e-Zadruga bo  za svoje članice izvajala prodajne akcije, promocijo in druge aktivnosti v smislu povečanja prodaje in prepoznavanja e-Zadruge na trgu,
 • računalniško se sproti spremlja poslovanje posamezne članice tako, da je v vsakem trenutku jasno prikazan odstotek udeležbe posamezne zadruge kakor tudi vsi ostali podatki,
 • od vodstva e-Zadruge se pričakuje nepristransko in delo v korist vseh članov e-zadruge,
 • e-Zadruga mora biti odprta na sodelovanje z vsemi drugimi zadrugami, ki si to želijo,
 • e-Zadruga mora biti nosilec razvoja informacijske tehnologije, ki bo v korist vseh članic.

Dodaj odgovor

Tvoja e-pošta ne bo objavljena. Zahetvana polja so označena *

*

Lahko uporabite HTML značke in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>