Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2012 razglasila za mednarodno leto zadrug, ki se je začel 31. oktobra 2011.