Arhiv

2012 November

Občini Ljubljana uspel trimilijonski zemljiški posel

Podjetje Porsche Slovenija bo na zemljišču ob Litostroju uredilo prostor za rabljena vozila, avtomobilski salon in servis.

Nova priložnost za zadruge

Slaba organiziranost in nepovezanost sta ključni težavi slovenskega kmetijstva.