Slaba organiziranost in nepovezanost sta ključni težavi slovenskega kmetijstva.