E-Zadruga uresničuje skupni nastop slovenskih zadrug na trgu

E-Zadruga se je ustanovila z namenom izboljšanja poslovnega sodelovanja in povečevanja konkurenčnosti agroživilske verige, nabave repromateriala ter prodaje pridelkov in izdelkov slovenskih kmetijskih zadrug.

Zagotavljala bo trajnostni razvoj in ustrezno sodobno organiziranost svojih članov ter skrbela za krepitev partnerstva in njihove prepoznavnosti na trgu.

Ustanovitelji e-Zadruge so:

 • Kmetijska zadruga Agraria Koper, z.o.o.
 • Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.
 • Kmetijska zadruga Šaleška dolina, z.o.o.
 • Sava, kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.
 • Kmetijska zadruga Ormož, z.o.o.
 • Kmetijska zadruga Vipava, z.o.o.

E-Zadruga se obvezuje da:

 • se z dobavitelji na podlagi analiz dosedanjih nabavnih pogojev in količin, dogovarja o novih nabavnih pogojih in cenah blaga, dostavi, raznih popustih, akcijah itd., ki ga bo dobavitelj dobavljal posameznim članom e-Zadruge,
 • skupaj s člani in konkurenčno ponudbo določa maloprodajno in veleprodajno ceno artiklom, ki bo za vse člane enaka in konkurenčna drugim ponudnikom istovrstnega blaga na trgu,
 • skupaj z člani in dobavitelji usklajuje razne prodajne ali promocijske akcije, ki so obvezne za vse člane,
 • stalno izvaja analize nabavnih pogojev in išče ustreznejše dobavitelje,
 • stalno išče konkurenčen ali nov asortiment blaga, ki se splošno najbolj prodaja, o tem obvešča svoje člane za hiter odziv na trgu,
 • bo skrbela za skupno promocijo, uvedbo svoje blagovne znamke in prepoznavnost na trgu,
 • bo z razvojem oziroma z nastopom potrebe in zmožnosti, zaposlovala ustrezne profesionalne tržne  in druge strokovnjake, ki bodo zadolženi za stalen razvoj sistema (analizo asortimenta, potreb na trgu, nabave, pospeševanje prodaje, konkurenčnost trga, analizo in pogajanje z proizvajalci in dobavitelji, kupci, analizo prodaje pri svojih članih, konkurenčnih ponudnikih itd.),
 • da bo skrbela za skupna srečanja z vsemi člani v smislu dogovarjanja o skupni poslovni politiki,
 • pravočasno izdajala račune svojim članom  za prodano blago in skrbela za plačilni promet.