Članice

  • Kmetijska zadruga Agraria Koper, z.o.o. KZ Agraria Koper smo kmetijska zadruga splošnega tipa, ki že od leta 1947 združuje pridelovalce svežega sadja in zelenjave iz ... PODROBNOSTI
  • Kmetijska zadruga Krka, z.o.o. Osnovni namen zadruge je pospeševanje gospodarskih koristi članov, kar z drugimi besedami pomeni kakovostna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov ter ... PODROBNOSTI
  • Kmetijsko gozdarska zadruga Sava, z.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sava Lesce spada med večje zadruge v Sloveniji. V našo zadrugo je vključenih 118 kmetov, članov zadruge, ... PODROBNOSTI
  • Kmetijska zadruga Šaleška dolina, z.o.o. Zadruga se ukvarja z odkupom mleka in mesa ter z oskrbo članov zadruge in ostalih kupcev s kmetijskim repromaterialom, kmetijskimi ... PODROBNOSTI
  • Kmetijska zadruga Vipava, z.o.o. Kmetijska zadruga Vipava z.o.o odkupuje in zastopa interese svojih članov ter kooperantov. Odkupuje in prodaja grozdje, mleko, živino, žita ter z ... PODROBNOSTI