Občini Ljubljana uspel trimilijonski zemljiški posel

MOL prodaja zasedene prostore

Na decembrski javni dražbi namerava občina prodati šest poslovnih prostorov, velikih od 35 do 242 kvadratnih metrov. Za največjega na Beethovnovi 4 bi rada dobila vsaj 485 tisočakov, za preostalih pet pa 610 tisočakov. Pri teh je zanimivo, da jih zasedajo najemniki (trgovine z živili ali neživili, gostilna, pisarna, storitveni lokal) s pogodbami za nedoločen čas.
Ljubljana – Mestni občini je po dolgem času uspel velik nepremičninski posel. Na včerajšnji javni dražbi je družbi Porsche Slovenija prodala osem tisoč kvadratnih metrov velik zemljiški kompleks v gospodarski coni Litostroj. Z njim bo zaslužila tri milijone evrov.

Ker sta se dražbe kot edina interesenta udeležila le zastopnika družbe Porsche Slovenija, je bilo pet parcel (tri njive, cesta in manjše nerodovitno zemljišče), ki ležijo na severnem delu omenjene gospodarske cone v Šiški oziroma v trikotniku med Verovškovo ulico, Litostrojsko cesto in Plinarno, prodanih za izklicno ceno, to je tri milijone evrov. Kupca bodo zemljišča sicer stala 3,6 milijona, saj bo moral plačati še 20-odstotni davek.

Kot razberemo iz razpisne dokumentacije, gre za nezazidano stavbno zemljišče, ki pa je le manjši del veliko večje gospodarske cone. V odloku o občinskem prostorskem načrtu MOL so te parcele del enote urejanja prostora z oznako ŠI-513 Šiška. V njej je predvidena namenska raba IG – gospodarske cone, kjer so poleg dopustnih objektov in dejavnosti možne tudi druge upravne in pisarniške stavbe. Preden bo kupec začel uresničevati svoj program, pa bo treba za to območje sprejeti še občinski podrobni prostorski načrt OPPN 386, Poslovna cona Litostroj z vnaprejšnjo obvezno izvedbo variantnih rešitev.

Zemljišča med Verovškovo in Litostrojsko bo deloma pozidal Porsche Slovenija. Foto: Roman Šipič (Delo)

 

Načrti Porscheja

Direktor Porscheja Slovenija Danilo Ferjančič nam je povedal, da si podjetje, ki ima sedež v Bravničarjevi ulici, že več let prizadeva, da bi svojo dejavnost in prostore razširilo. Na zdajšnji lokaciji to ni mogoče, zato so se odločili za nakup prostih parcel ob Verovškovi ulici.

Čeprav bo zanje velik zalogaj že nakup zemljišča (cena za kvadratni meter komunalno še ne povsem urejenega zemljišča je bila z davkom vred 450 evrov), Ferjančič upa, da bo občina podjetju pomagala pri sprejemanju obveznega OPPN in da z njim ne bodo izgubili preveč časa. Na kupljeni parceli nameravajo čim prej urediti prostor za rabljena vozila, pa tudi sodoben salon in servis za vozila iz svojega programa (so uvozniki in zastopniki za znamke Volkswagen, Škoda, Audi, Seat in Porsche).

Kdaj bi lahko izvedli novo naložbo, direktor ni upal napovedati, saj bo to odvisno predvsem od razmer na (avtomobilskem) trgu oziroma od potreb in zahtev avstrijskega koncerna Porsche Holding, katerega hčerinska družba je Porsche Slovenija. Sodeč po Ajpesovih podatkih denar ne bo težava, saj je slovensko podjetje imelo lani skoraj 311 milijonov evrov prometa in dobrih 9,6 milijona čistega dobička.

 

Prostih zemljišč še nekaj

Na območju poslovne cone Litostroj, rezerviranem za gospodarske dejavnosti, ima MOL sicer še več tisoč kvadratnih metrov zemljišč, primernih za pozidavo. Vodja oddelka za ravnanje z nepremičninami Simona Remih nam je po dražbi povedala, da bodo tudi ta predmet prodaje, ni pa povedala, kdaj in v kako velikem obsegu. Priznala je sicer, da še niso del proračuna za prihodnji dve leti, a hkrati dala vedeti, da se z rebalansom proračuna načrt prodaje nepremičnega premoženja občine lahko zelo hitro dopolni, če se bo pojavil resen kupec.

Na spletni strani MOL je v zadnjem mesecu tudi sicer objavljenih več razpisov za prodajo ali oddajo mestnih zemljišč, poslovnih prostorov, stanovanj in drugih nepremičnin. Vse več je zlasti objav o nameri občine, da proda manjše zemljiške parcele (od nekaj kvadratnih metrov naprej), ki bi lahko bile kaj vredne le za lastnike sosednjih zemljišč (zaokrožitev zemljišč).

Občina si največ obeta od javnega zbiranja ponudb za večje poslovne prostore v središču mesta. Za skoraj 303 kvadratne metre velik prostor na Vošnjakovi ulici 4 so tako izklicno ceno postavili na kar 516 tisoč evrov, za 163 kvadratnih metrov velik lokal na Gosposvetski cesti 11 pa 335 tisočakov. Z drugima dvema naj bi zaslužili 295 tisočakov. S prodajo nekaj parcel v Mostah s skupno površino 446 kvadratnih metrov pa dodatnih 111.500 evrov.

 

Vir: Delo

Dodaj odgovor

Tvoja e-pošta ne bo objavljena. Zahetvana polja so označena *

*

Lahko uporabite HTML značke in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>