Za­druž­ni­kov ni v pre­te­klo­sti nih­če izo­bra­že­val, da bi uprav­lja­li z za­dru­go, da bi jo spre­je­li za svo­jo, vod­stva za­drug pa so se da­nes še bolj od­da­lji­la od član­stva.