10. maja 2012 so ustanovitleji na ustanovnem občnem zboru sprejeli akt o ustanovitvi.