Arhiv

2012 Maj

Mednarodno leto zadrug

Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2012 razglasila za mednarodno leto zadrug, ki se je začel 31. oktobra 2011.

Osnovne smernice delovanja e-Zadruge

E-Zadruga se bo v prihodnosti usmerila v razvoj lastnega distribucijskega centra.

e-Zadruga sprejela akt o ustanovitvi

10. maja 2012 so ustanovitleji na ustanovnem občnem zboru sprejeli akt o ustanovitvi.