ZAKAJ SE VKLJUČITI V SISTEM E-ZADRUGE IN POSTATI NJEN ČLAN?

Član lahko postane vsaka zadruga, ki posluje s kmeti, vrši odkupe, skrbi za oskrbo svojih članov z repromaterialov ter prideluje sadje in zelenjavo oz organizira njuno pridelavo in odkup od članov kmetov.

  • če ste vključeni v sistem e-Zadruge, imate boljše nabavne pogoje kot če na trgu nastopate samostojno,
  • ni vam treba iskati najugodnejših dobaviteljev, analizirati nabavnih pogojev in se ukvarjati s pogajanji, naročanjem, potniki,
  • naročanje je avtomatizirano, zato se obseg administrativnega dela pri naročanju blaga zmanjša,
  • z ostalimi člani e-zadruge se medsebojno dogovarjate o skupnem nastopu na trgu,
  • člani prodajajo artikle, ki so jih kupili preko e-Zadruge po enotnem veleprodajnem in maloprodajnem ceniku,
  • z vključitvijo v skupno informacijsko tehnologijo e-Zadruge si zagotovite ustrezno sodobno poslovanje in organiziranost na področju pospeševanja prodaje in optimiziranja zalog.

Pridruženi člani so lahko pravne osebe, ki nameravajo uporabljati blago in storitve e-Zadruge in so pripravljene vplačati delež, na podlagi katerih si pridobijo premoženjske pravice. Pridruženi člani, ki se kapitalsko ne vključijo v e-Zadrugo, lahko z e-Zadrugo sodelujejo pod enakimi pogoji kot jih imajo člani, s tem da morajo spoštovati vsa pravila poslovanja e-Zadruge.

Pridružni člani imajo pravico, da vstopijo v e-Zadrugo kot enakopravni člani, če v določenem obdobju spoštujejo vse dogovore glede poslovanja in na prvi skupščini dobjo 75 % podporo, da se jih sprejme v e-Zadrugo kot enakopravne člane. Po sprejetju v članstvo vplačajo osnovni delež v kapital e-Zadruge in šele od takrat dalje se bo njen prispevek v poslovanju pričel šteti k povečevanju kapitalskega ali lastniškega deleža v e-zadrugi.