E-ZADRUGA URESNIČUJE SKUPEN NASTOP SLOVENSKIH ZADRUG NA TRGU

E-zadruga je bila ustanovljena z namenom doseganja sinergijskih učinkov poslovnega povezovanja kmetijskih zadrug v dobrobit vseh članic e-Zadruge in povečevanja konkurenčnosti slovenskega zadružnega sistema v agroživilski verigi. Osnovno poslanstvo zadruge je vodenje skupne nabave repromateriala slovenskih zadrug, ki so vključene v sistem e-Zadruge ter prodaja in distribucija proizvodov slovenskih zadrug in njihovih članov.

V sistemu strateške nabave e-Zadruga:

  • izvaja analize nabavnih pogojev in količin blaga in skrbi za pospeševanje prodaje pri svojih članih
  • išče najugodnejše nabavne pogoje strateških artiklov kot so krmila, gnojila, škopriva, sojine tropine ipd.
  • izbira ustrezne dobavitelje, s katerimi se dogovarja o nabavnih pogojih in cenah blaga, dostavi, raznih popustih, akcijah itd., ki ga bo dobavitelj dobavljal posameznim članom e-Zadruge
  • v sodelovanju z ostalimi člani usklajuje veleprodajni in maloprodajni cenik, količinske popuste, razne akcije in druge maloprodajne pogoje
  • skrbi za skupno promocijo in prepoznavnost svojih članov na trgu
  • s člani se dogovarja o skupni poslovni politiki

E-Zadruga skrbi za prodajo in distribucijo proizvodov slovenskih zadrug in njihovih članov tako da:

  • skupaj z člani in konkurenčno ponudbo določa maloprodajno in veleprodajno ceno artiklom, ki bo za vse člane enaka in konkurenčna drugim ponudnikom istovrstnega blaga na trgu,
  • skupaj z člani in konkurenčno ponudbo določa maloprodajno in veleprodajno ceno artiklom, ki bo za vse člane enaka in konkurenčna drugim ponudnikom istovrstnega blaga na trgu,
  • s člani se dogovarja o skupni prodajni politiki,
  • skupaj z člani in dobavitelji usklajuje razne prodajne ali promocijske akcije, ki so obvezne za vse člane.