Ljubljanske mlekarne so lani od 2400 pridelovalcev mleka z območja 49 kmetijskih zadrug odkupile 168 milijonov litrov mleka. V prihodnje želijo to količino še povečati.