Predsednik zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk izpostavlja, da je za zadruge izredno pomembno povezovanje.