Kmetijsko gozdarska zadruga Sava, z.o.o.

  • Kmetijsko gozdarska zadruga Sava Lesce spada med večje zadruge v Sloveniji. V našo zadrugo je vključenih 118 kmetov, članov zadruge, ki so tudi njeni lastniki.

    Zadruga pokriva področje od Rateč do Radovljice, manjši del pa tudi Naklo, Duplje in Zavrh. Trenutno zaposlujemo 41 ljudi, skupaj s posestvi Poljče in Bled, ter sadovnjakom Resje.

    Naša osnovna dejavnost je odkup mleka, živinepridelava jabolk, vzreja in prodaja telet/plemenskih telet in pa kmetijska trgovina, ki je namenjena tako kmetovalcem, kot tudi vrtičkarjem. Ob zadostni količini vam nabavljeno robo dostavimo tudi na dom. Prav tako pa nudimo tudi brezplačno svetovanje o varstvu rastlin oziroma fitofarmaciji.

    Uprava zadruge ima sedež v Lescah ( nasproti Mercator centra ), kjer ima zagotovljeno tudi zadostno število lastnih parkirnih mest in kjer se nahajata tudi Deželna banka Slovenije in pa Kmetijsko svetovalni zavod iz Kranja.