Kmetijska zadruga Šaleška dolina, z.o.o.

  • Zadruga se ukvarja z odkupom mleka in mesa ter z oskrbo članov zadruge in ostalih kupcev s kmetijskim repromaterialom, kmetijskimi stroji in mehanizacijo, za kar skrbita kmetijska trgovina Velenje in kmetijska trgovina Šmartno ob Paki ter Trgovsko poslovni center Šoštanj.

     

    Članom zadruge nudimo  ostale usluge; računovodski in finančni servis ter strokovno pomoč pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev.