Kmetijska zadruga Vipava, z.o.o.

  • Kmetijska zadruga Vipava z.o.o odkupuje in zastopa interese svojih članov ter kooperantov.

    Odkupuje in prodaja grozdje, mleko, živino, žita ter z domačim sadjem in zelenjavo oskrbuje slovenski trg.