Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.

 • Osnovni namen zadruge je pospeševanje gospodarskih koristi članov, kar z drugimi besedami pomeni kakovostna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov ter ugodna oskrba kmetij z opremo in repromateriali.

  Svoj namen uresničujemo z dejavnostjo kmetijske kooperacije, proizvodnjo krmnih mešanic, predelavo mesa ter trgovino na debelo in drobno.

  Cilje in strategijo smo začrtali v smeri evropskega zadružništva.

   

   

  POSLANSTVO
  Smo zanesljiv in gospodaren partner kmetijstva. Omogočamo kvalitetno in celovito ponudbo.
  Vedno skrbimo za strokovnost in prijaznost ter osebni pristop.

  VIZIJA
  Želimo postati najboljši partner podeželja in prepoznaven trgovec.